Unarddeg Ffaith am Gôr Caerdydd

Cyngerdd Rhiwbeina 10/06/2017


Er budd Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018

Bydd y côr yn cynnal cyngerdd yng nghapel Bethany, Heol Llanishen Fach no Sadwrn Mehefin10fed am 7o'r gloch

Cyngerdd Rhiwbeina