Aelodau

Digwyddiad Nesaf / Next Event


Mae Côr Caerdydd wrthi’n paratoi ar gyfer gweithgaredd yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018. 

Bydd manylion am ddigwyddiadau’r Hydref yn dilyn yn fuan

Côr Caerdydd is currently preparing for the National Eisteddfod in Cardiff. Details of our autumn events will appear soon.