Hafan

Cyngherddau Pasg 2020


Bydd Côr Caerdydd yn perfformio mewn dau gyngerdd dros gyfnod y Pasg:

Eglwys Gadeiriol Aberhonddu am 1pm Dydd Sadwrn 4 Ebrill

Eglwys Dewi Sant Caerdydd Nos Fercher 8 Ebrill 2020

 Cadeirlan Aberhonddu

 

Cyngerdd Pasg 2020