Aelodau

Tua 65 o aelodau sydd yng Nghôr Caerdydd, ac y mae croeso bob amser i aelodau newydd i ymuno â ni. Gyda amrywiaeth o repertoire, mae rhywbeth at ddant pawb. ‘Rydym ni'n gweithio'n galed ond yn hoff iawn o gymdeithasu hefyd.

Cynhelir ymarferion yng nghapel Methodistiaid Wesley, Cowbridge Road East (ar gornel Stryd Nottingham), bob nos Fercher am 7.30pm.

Mae croeso cynnes i aelodau newydd. Dewch draw - byddwch yn sicr o gael profiadau fythgofiadwy.

Côr Caerdydd currently has about 65 members, and we always welcome new singers.