Calendr

 

 

 
 

Digwyddiadau i ddod

   
       

 

Sul 26.3.17

 

Oedfa’r Pasg

 

10.45am

 

Capel y Tabernacl, Efail Isaf

       
       

 

Sadwrn 1.4.17

 

PENBLWYDD Y CÔR YN 25 OED

 

 

Taith i Lundain - Cyngerdd yn Marlow

 

 

Sul 2.4.17

 

 

Oedfa’r Pasg

 

 

11.00am

 

 

Eglwys Gymraeg Canol Llundain

30 Eastcastle St, Oxford Circus, Llundain W1W 8DJ

 

6.5.17

Noson gyda Syr Karl Jenkins

7.30pm

Cadeirlan Tŷddewi

       

 

 

     

10.6.17

Cyngerdd i godi arian at Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018

 

Capel Bethany, Rhiwbina

       
       

 

Hanner tymor Hydref

 

Taith y Côr

 

 

Gwlad Belg

       
       
       
       

Digwyddiadau i ddod

       
       
       

24.2.16

Canu mewn digwyddiad i nodi 10 mlynedd ers sefydlu Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru – Y Senedd

 

Public Services Ombudsman for Wales Anniversary Event

 

National Assembly for Wales – the Senedd building