Digwyddiadau / Events

    Cyngerdd Carolau er budd Canolfan Canser Felindre  -  Dydd Mercher, 6 Rhagfyr 2017  @ 7:30 pm

    • Eglwys y Santes Fair, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd    Cyngerdd Aren Cymru  -  Dydd Iau, 7 Rhagfyr 2017  @ 7:00 pm

    •  Eglwys Sant Ioan, Caerdydd    Canu Carolau ym mhentref yr Eglwsynewydd  -  Dydd Sadwrn, 16 Rhagfyr 2017  @ 10:30 am