Digwyddiadau / Events

  Offeren Heddwch Karl Jenkins  -  Dydd Sul, 1 Hydref 2017  @ 6:30 pm

  • Ty Opera Cluj - Romania  Cyngerdd yng Nghapel Annibynnol Glynarthen  -  Dydd Sul, 22 Hydref 2017  @ 5:00 pm

  • Er budd Croesffyrdd Hafal  Canu yng Nghadeirlan St Bavos, Ghent   -  Dydd Sul, 29 Hydref 2017  @ 2:00 pm

  •  Sint-Baafskathedraal Ghent  Canu wrth fedd Hedd Wyn  -  Dydd Sul, 29 Hydref 2017  @ 4:00 pm

  Canu wrth y "Menin Gate"  -  Dydd Sul, 29 Hydref 2017  @ 8:00 pm

  Canu yng Nghadeirlan Bruges  -  Dydd Llun, 30 Hydref 2017  @ 3:00 pm

  • Sint-Salvator Cathedral Bruges  Ymweld a Senedd Ewrop ym Mrwsel  -  Dydd Mawrth, 31 Hydref 2017  @ 10:00 am

  Canu yng Nghadeirlan Brwsel  -  Dydd Mawrth, 31 Hydref 2017  @ 3:00 pm

  •  Sint-Michiels-en Sint-Goedelekathedraal Brussels  Cyngerdd Carolau er budd Canolfan Canser Felindre  -  Dydd Mercher, 6 Rhagfyr 2017  @ 7:30 pm

  • Eglwys y Santes Fair, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd  Cyngerdd Aren Cymru  -  Dydd Iau, 7 Rhagfyr 2017  @ 7:00 pm

  •  Eglwys Sant Ioan, Caerdydd