Unarddeg Ffaith am Gôr Caerdydd

 11 ffaith am Gôr Caerdydd

 1. Dim ond 1 arweinydd parhaol – Gwawr Owen – a fu gan y Côr ers ei sefydlu yn 1992
 2. Wedi perfformio yn y BBC Proms 2 waith
 3. Dros y blynyddoedd mae'r Côr wedi codi miloedd o bunnoedd tuag at wahanol elusennau gan gynnwys bron i £3,000 ym mis Rhagfyr 2016
 4. Wedi canu 4 anthem genedlaethol wahanol yn Stadiwm y Mileniwm (Principality) ym Mhencampwriaeth Rygbi’r Byd 2015
 5. Cyrhaeddodd y Côr frig y siartiau clasurol yn 2005 ar recordiad o waith Syr Karl Jenkins – Requiem ac eto yn 2016 gyda Cantata Memoria
 6. Sefydlwyd y Côr ar Ebrill 1af 1992 ac ar Ebrill 1af 2017 bydd y côr yn rhoi perfformiad rhif 260.
 7. Mae 7 pâr priod yn canu yn y côr ar hyn o bryd!
 8. Mae’r côr yn ymddangos ar 8 CD – 2 CD gan Gôr Caerdydd, 2 o gerddoriaeth Syr Karl Jenkins, a chryno ddisgiau Wynne Evans, Catrin Finch, Mark Llewelyn Evans a Rhian Lois
 9. Un o uchafbwyntiau gyrfa’r Côr oedd canu Symffoni 9 Beethoven gyda Bryn Terfel
 10. Wedi bod dramor 10 gwaith gan gynnwys Vienna, yr Eidal, Paris, Prague, Budapest a Sbaen
 11. Mae Côr Caerdydd wedi ennill 11 gwaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol


11 facts about Cor Caerdydd

 1. The choir has only had 1 permanent conductor since it was established in 1992
 2. Has performed at the BBC Proms 2 times
 3. Over the years, the choir has raised thousands for charities including nearly £3,000 in December 2016
 4. Sang 4 different National anthems at the Millennium (Principality) Stadium in the 2015 Rugby World Cup
 5. Reached the top of the classical charts in 2005 with a CD of Sir Karl Jenkins’ Requiem and again in 2016 with his Cantata Memoria
 6. The choir was formed on April 1st 1992 and on April 1st 2017 will give performance number 260
 7. There are currently 7 married couples singing with Côr Caerdydd!
 8. The choir appears on 8 CDs – 2 individual CDs by Côr Caerdydd, 2 Karl Jenkins CDs along with CDs by Wynne Evans, Catrin Finch, Mark Llewelyn Evans and Rhian Lois
 9. One of the choir’s highlights was singing Beethoven’s 9th Symphony with Bryn Terfel.
 10. The choir has been abroad 10 times including Vienna, Italy, Paris, Prague, Budapest and Spain
 11. Côr Caerdydd has won 11 times at the National Eisteddfod of Wales