Deuddeg Ffaith am Gôr Caerdydd

 

 12 ffaith am Gôr Caerdydd

 1. Dim ond 1 arweinydd parhaol – Gwawr Owen – a fu gan y Côr ers ei sefydlu yn 1992
 2. Wedi perfformio yn y BBC Proms 2 waith
 3. Dros y blynyddoedd mae'r Côr wedi codi miloedd o bunnoedd tuag at wahanol elusennau gan gynnwys bron i £3,000 ym mis Rhagfyr 2016
 4. Wedi canu 4 anthem genedlaethol wahanol yn Stadiwm y Mileniwm (Principality) ym Mhencampwriaeth Rygbi’r Byd 2015
 5. Cyrhaeddodd y Côr frig y siartiau clasurol yn 2005 ar recordiad o waith Syr Karl Jenkins – Requiem ac eto yn 2016 gyda Cantata Memoria
 6. Ar un adeg roedd 6 Rhian yn canu yn y côr.
 7. Mae 7 pâr priod yn canu yn y côr ar hyn o bryd!
 8. Mae’r côr yn ymddangos ar 8 CD – 2 CD gan Gôr Caerdydd, 2 o gerddoriaeth Syr Karl Jenkins, a chryno ddisgiau Wynne Evans, Catrin Finch, Mark Llewelyn Evans a Rhian Lois
 9. Un o uchafbwyntiau gyrfa’r Côr oedd canu Symffoni 9 Beethoven gyda Bryn Terfel
 10. Mae’r côr wedi bod ar fwy na 10 taith tramor gan gynnwys Vienna, yr Eidal, Paris, Prague, Budapest a Sbaen yn y gorffennol.
 11. Ym mis Tachwedd 2018 bu nifer o’r côr yn canu yn Berlin mewn Cyngerdd Heddwch o dan arweiniad Karl Jenkins a Grant Llewellyn.
 12. Mae Côr Caerdydd wedi ennill 13 gwaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol.


12 facts about Côr Caerdydd

 1. The choir has only had 1 permanent conductor since it was established in 1992
 2. Has performed at the BBC Proms 2 times
 3. Over the years, the choir has raised thousands for charities including nearly £3,000 in December 2016
 4. Sang 4 different National anthems at the Millennium (Principality) Stadium in the 2015 Rugby World Cup
 5. Reached the top of the classical charts in 2005 with a CD of Sir Karl Jenkins’ Requiem and again in 2016 with his Cantata Memoria
 6. At one time there were 6 ladies called Rhian in the choir.
 7. There are currently 7 married couples singing with Côr Caerdydd!
 8. The choir appears on 8 CDs – 2 individual CDs by Côr Caerdydd, 2 Karl Jenkins CDs along with CDs by Wynne Evans, Catrin Finch, Mark Llewelyn Evans and Rhian Lois
 9. One of the choir’s highlights was singing Beethoven’s 9th Symphony with Bryn Terfel.
 10. The choir has been abroad more than 10 times including Vienna, Italy, Paris, Prague, Budapest and Spain.
 11. In November 2018 Côr Caerdydd was part of the ‘Concert for Peace’ in Berlin to commemorate the centenary of the end of the First World War.
 12. Côr Caerdydd has won 13 times at the National Eisteddfod of Wales.