Deg Ffaith am Gôr Caerdydd

 

 

10 ffaith am Gôr Caerdydd

 1. Dim ond 1 arweinydd parhaol – Gwawr Owen – a fu gan y Côr ers ei sefydlu yn 1992
 2. Cyhoeddwyd yr 2ail CD i ddathlu penblwydd y Côr yn 20 oed yn 2012
 3. Mae gan y côr berthynas agos gyda'r cyfansoddwr Karl Jenkins gan berfformio mewn cyngerdd i ddathlu ei benblwydd yn 70 yn ei gynefin Penclawdd yn 2014
 4. Mae Côr Caerdydd yn ymddangos yn rheolaidd ar S4C – o Noson Lawen Dechrau Canu
 5. Cyrhaeddodd y Côr frig y siartiau clasurol yn 2005 ar recordiad o waith Karl Jenkins – Requiem
 6. Mae gan y Côr 65 o aelodau
 7. Ymysg aelodau Côr Caerdydd mae 7 Rhian!
 8. Mae’r Côr yn ymarfer am 7.30pm bob nos Fercher
 9. Un o uchafbwyntiau gyrfa’r Côr oedd canu Symffoni 9 Beethoven gyda Bryn Terfel
 10. Mae Côr Caerdydd wedi ennill 10 gwaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol


10 facts about Cor Caerdydd

 1. The choir has only had 1 permanent conductor since it was established in 1992.
 2. The choir’s 2nd CD was released to celebrate its 20th Birthday in 2012
 3. The choir has performed regularly with the Welsh composer Karl Jenkins - in the Albert Hall, Birmingham Symphony Hall, as well as the chapel he frequented as a boy in Penclawdd
 4. Côr Caerdydd appears regularly on S4C – from Noson Lawen to Dechrau Canu.
 5. The choir reached the top of the classical charts in 2005 with a recording of Karl Jenkins’ Requiem.
 6. The choir has 65 members.
 7. There are 7 people called Rhian in Côr Caerdydd!
 8. The choir rehearses at 8.00pm every Wednesday night.
 9. One of the choir’s career highlights was singing Beethoven’s 9th Symphony with Bryn Terfel.
 10. Côr Caerdydd has won 10 times at the National Eisteddfod.