Hanes

Ffurfiwyd Côr Caerdydd gan eu harweinydd presennol, Gwawr Owen, ar Ebrill 1af, 1992, ac mae wedi dod yn un o brif gorau cymysg Cymru gyda record o gystadlu gwych.

Uchafbwyntiau

 • Dau ymddangosiad yn y BBC Proms yn Neuadd Albert.

 • Mahler 2Beethoven 9 gyda Bryn Terfel a Sinfonia Cymru. Mahler 2Beethoven 9 gyda Cherddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC

 • Cyngherddau yn yr Eidal, Hwngari, Prague a Romania.

 • Canu yn y Llysgenhadaeth ym Mharis yn 2009.

 • Cyngherddau fel rhan o Wyl Ryngeltaidd yn Aviles, gogledd Sbaen

 • Parhâd o’r berthynas glos gyda’r cyfansoddwr Cymreig, Karl Jenkins.  Cyngerdd dathlu penblwydd y cyfansoddwr yn 70 oed yn 2014 wedi ei ddarlledu ar Classic fm.

 • 10 buddugoliaeth yn yr Eisteddfod Genedlaethol, llwyddiant yng Ngwyl Gorawl Corwen a Chôr y Corau yng Ngwyl Fawr Aberteifi.

 • Canu o flaen yr Archesgob Desmond Tutu ym mis Hydref 2012.

 • Rhyddau CD newydd ‘O Gymru’ yn 2012 i ddathlu penblwydd y côr yn 20 oed a thaith i Vienna yr un flwyddyn a chanu yng Nghadeirlan St. Stephen.

 

Mae Côr Caerdydd wedi ymddangos ar Deledu’r BBC ac ar S4C ac ar BBC Radio 2,3,4, BBC Radio Cymru, BBC Radio Wales a Classic fm.
Mae eu repertoire yn cynnwys darnau corawl clasurol, caneuon o sioeau cerdd, caneuon gwerin a chaneuon poblogaidd.

Addysgwyd Gwawr Owen yn Ysgol Yehudi Menuhin yn Surrey a graddiodd mewn cerddoriaeth yng Ngholeg Kings, Llundain, ac yng Ngholeg Prifysgol Dinas Llundain. Treuliodd nifer o flynyddoedd yn cynhyrchu rhaglenni cerddoriaeth ar gyfer y BBC ac yn awr mae’n gweithio ar ei liwt ei hunan fel cynhyrchydd radio a theledu.

 

Based in Wales’ capital city, Côr Caerdydd was formed by its present conductor, Gwawr Owen, on April 1st 1992 and has become one of Wales’ leading mixed choirs with a very fine competitive record.

Highlights include

 • Two appearacnces at the BBC Proms in the Royal Albert Hall.

 • Beethoven 9 with Terfel and Sinfonia Cymru; Mahler 2 and Beethoven 9 with the BBC National Orchestra and Chorus of  Wales and a Royal Gala at the Wales Millennium Centre

 • Concerts in Italy, Hungary, Prague and Romania.

 • Singing at the British Embassy in Paris.

 • Concerts as part of the Interceltic Festival in Aviles, Spain.

 • Continuing relationship with Welsh composer Karl Jenkins.

 • 10 wins at the National Eisteddfod of  Wales.

 • Singing for Archbishop Desmond Tutu in October 2012.

 • Release of a new CD ‘O Gymru’ – choral music from Wales to celebrate the choir’s 20th anniversary in 2012 and a tour of Vienna which included singing at St. Stephen’s Cathedral

 

Côr Caerdydd has appeared on BBC and S4C Television and on BBC Radio 2, 3, 4, BBC Radio Cymru,, BBC Radio Wales and Classic fm.   The choir gives numerous charity performances every year.  Repertoire includes classical works, arrangements of folk songs and songs from the shows.

Gwawr Owen was educated at the Yehudi Menuhin School in Surrey and graduated in music from King’s College London and The City University London.  She spent several years as a Music Producer for the BBC and now works as a free-lance television and radio producer.