CD Côr Caerdydd

 

Detholiad o gyfansoddiadau gan gerddorion o Gymru, wedi eu perfformio gan un o brif gorau cymysg y wlad – Côr Caerdydd. O Ivor Novello i Karl Jenkins, o William Mathias i Paul Mealor, gan gynnwys cân newydd sbon gan Ieuan Wyn, aelod o’r côr - dyma adlewyrchiad o gyfoeth ein treftadaeth corawl, ar un gryno ddisg o bleser pur.Rhyddheir y cynhyrchiad i gyd-fynd â phenblwydd y Côr yn 20 oed, wedi ei sefydlu ar gyfer Eisteddfod Gendlaethol Aberystwyth ym 1992. Mae’r côr newydd berfformio gwaith newydd Karl Jenkins The Peacemakers yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd a Symphony Hall, Birmingham, a byddant yn canu o dan ei arweiniad eto yn ystod Eisteddfod Ryngwladol Llangollen eleni.

A selection of compositions by musicians from Wales – performed by one of the country’s leading mixed choirs Côr Caerdydd. From Ivor Novello to Karl Jenkins, from William Mathias to Paul Mealor, including a brand new song by Ieuan Wyn, himself a member of the choir, this is a wonderful reflection of the wealth of our choral heritage – all on a single CD. The production is released to coincide with the choir’s twentieth birthday, since its establishment at the Aberystwyth National Eisteddfod in 1992. Côr Caerdydd has just performed Karl Jenkins’ new work The Peacemakers at St. David’s Hall, Cardiff and Symphony Hall, Birmingham, and they will be singing under his baton once again at this year’s Llangollen International Eisteddfod.

Gwrandewch ar rannau o'r darnau canlynol /  Listen to excerpts of the following songs

Trac 2 - O Gymru

Trac 4 - Duw yw'r un sy'n sychu dagrau

Trac 8 - Caerdydd

 

Prynnwch CD newydd Côr Caerdydd drwy'r post Nawr

Get your copy of Côr Caerdydd's new CD by post Now

 

 

Fe gewch eich dargyfeirio i wefan PayPal i dalu. Bydd cost cludiant yn cael ei ychwanegu wrth i chi dalu.

You will be redirected to the PayPal web site to complete the transaction. Postage costs will be added when you pay.

Nifer / Number